Početna

“Socijalni servisi za jednake mogućnosti” 14-15.06.2012.
Hotel Moskva, Terazije 20/Balkanska 1, Beograd

Registracija otvorena do 28. maja 2012 u 12.00h

Centar za orijentaciju društva – COD, Republičko udruženje Srbije za pomoć osobama sa autizmom Evropska asocijacija pružaoca servisa (usluga) za osobe sa invaliditetom – EASPD i Centar za razvoj inkluzivnog društva – CRID, u u saradnji sa Opštinom Novi Beograd i Međunarodnom mrežom pomoći – IAN organizuju konferenciju za predstavnike pružaoca socijalnih usluga (servis provajdera), predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom, organizacija civilnog društva i relevantnih institucija iz Republike Srbije, kao i partnerskih organizacija iz zemalja u okruženju i Evropske unije.

Osobe sa invaliditetom su uglavnom viđene kao pasivni primaoci milostinje i socijalnih davanja. Društvo uglavnom vidi invalidnost, umesto da vidi mogućnosti koje imaju osobe sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom u većini slučaja su isključene iz razvojnih socio-ekonomskih programa. Jedini način da osobe sa invaliditetom budu jednako uključene u socio-ekonomskom razvoju kako u Republici Srbiji, tako i šire, je razvoj održivih i odgovarajućih socijalnih servisa (usluga) baziranih na potrebama osoba sa invaliditetom.

Sistem servisa (usluga) podrške za osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji je i dalje preovlađujuće institucionalizovan, sa relativno limitiranim spektrom usluga zasnovanih u zajednici i mera podrške na lokalnom nivou. Proces decentralizacije finansiranja i nadležnosti (sa republičkog nivoa na opštinski) je započet i potrebno je da se budno prati njegova implementacija od strane organizacija osoba sa invaliditetom, i drugih organizacija koje se bave osobama sa invaliditetom, sa posebnim osvrtom na prava osoba sa invaliditetom.

Svi učesnici Konferencije će imati jedinstvenu mogućnost da diskutuju naredne korake u implementaciji UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom iz perspektive servisa (usluga) podrške za osobe sa invaliditetom, sa posebnim osvrtom na sektor obrazovanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Sektor socijalne zaštite u državama koje su u pred-pristupnoj fazi ka EU je generalno govoreći manje struktuisan i manje razvijen. Centar za orijentaciju društva – COD je član mreže EASPD koja se obavezala da će deliti svoje mreže i iskustva sa pružaocima servisa (usluga) i njihovim mrežama u svim zdržavama članicama EU i zemljama koje su u fazi pristupa EU. Glavni cilj je da se podrže aktivnosti lokalnih pružaoca servisa (usluga) i razvoj nacionalnih i lokalnih mreža sa ciljem ujedinjenja i jedinstvenog glasa pružaoca servisa (usluga) za osobe sa invaliditetom. EASPD je pokrenuo inicijativu povezivanja pružaoca usluga iz zemalja jugoistočne Evrope sa njihovim kolegama iz zapadne Evrope i obrnuto.

Radujemo se susretu i zajedničkom radu u Beogradu